Gościszów w Zittau

Zespół Gościszowianki 11 marca wystąpił w Sali Rajców w Ratuszu w Zittau z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Landfrauenkreisverein Görlitz.

W uroczystości jubileuszowej wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Zittau, wiceprezydent Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Niemczech, zespół Rozmaryn z Markocic i wielu innych gości współpracujących na co dzień z kobietami ze Stowarzyszenia. 120 kobiet z terenu Görlitz, Lobau i Zittau działa aktywnie, m.in. w zakresie wymiany kulturowej w rejonie przygranicznym Polska-Niemcy-Czechy. Stowarzyszenie Landfrauenkreisverein Görlitz prezentuje swoją działalność podczas naszych wydarzeń kulturalnych, m.in. biorąc udział w Święcie Chleba i gościnnie w święcie Pieczenicy i Jarmarku Garncarskim.

Zespół Gościszowianki promuje polską kulturę na terenie Niemiec, prezentując wysoki poziom artystyczny, jak również kulinarny.

w Zittau

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu