Gosciszowianki 2015

31 stycznia 2015 roku Zespoły Folklorystyczne z Gościszowa „Gościszowianki”, „Mali Gościszowianie” oraz „Herody” reprezentowały gminę Nowogrodziec podczas Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „KOLĘDA 2015”, który odbył się w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Bogatyni – Markowicach.

Podczas Przeglądu zespoły z Gościszowa zaprezentowały się w następujących kategoriach:

1. Widowisko wigilijne, za które „HERODY” otrzymały II miejsce oraz w tej kategorii przyznano również nagrodę rzeczową dla Wiktora Strończewskiego za rolę diabła.

2. Zespoły śpiewacze:
– Zespół „Gościszowianki” otrzymał I miejsce za wykonanie kolęd:
„W dzień Bożego Narodzenia” oraz „Zagrzmiała Runęła”.
- Zespół „Mali Gościszowianie” otrzymał nagrodę specjalną oraz nominację na wyjazd na 49 Ogólnopolski Festiwal Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

3. Tradycyjny stół wigilijny i zapustny oraz dekorację drzewek bożonarodzeniowych, za które Zespół „Gościszowianki” otrzymał I miejsce oraz nagrody rzeczowe: pani Krystyna Klimek - za kluski z makiem oraz pani Michalina Ładocha - za gołąbki z kaszy jęczmiennej.

4. Wygłoszenie zwyczajowych oracji – w tej kategorii nagrodę rzeczową otrzymała p. Aleksandra Łaniocha.

Dodatkowo nagrodę rzeczową za całokształt pracy otrzymała pani Małgorzata Potocka – opiekun grupy „Herody” i „Mali Gościszowianie”.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie gratuluje utalentowanym Mieszkańcom Gościszowa, dziękuje za godne reprezentowanie gminy Nowogrodziec i życzy dalszych sukcesów twórczych, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

>>Fotorelacje z Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „KOLĘDA 2015”<<

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu