Czerna - cegielnia oświetlenie zd

Na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ELEKTROS" Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu została zrealizowana inwestycja dotycząca wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerna. Prace budowlane wykonano na działkach nr 755, 754, 611/4, 612/2, 613/2. 753, 615/4 oraz przy drodze nr 671 (Czerna Cegielnia) przy budynkach nr 230-232. Inwestycję zakończono w sierpniu 2014 roku.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy w ramach zadań własnych oraz funduszu sołeckiego.

Jest to jedno z wielu zadań poprawiające bezpieczeństwo na drogach dla Mieszkańców.

Czerna oświetlenie zdjęcia

A.Veer