święto kresowe zd

Serdecznie zapraszamy na Święto Kresowe, ktyóre odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014 roku w Gierałtowie.

Organizatorami wydarzenia są: Sołectwo Wsi Gierałtów, Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie, współorganizator - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Plakat - Swięto Kresowe