Stefan zd

 

Dnia 25 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie odbyło się spotkanie z Panem Krzysztofem Stefanem - autorem książki pt. „Gościszów 1233-2013".

W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkoły oraz zainteresowani mieszkańcy wsi Gościszów.
Autor książki Pan Krzysztof Stefan jest byłym mieszkańcem Gościszowa. Ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, obecnie jest nauczycielem historii i WOS w gimnazjum w Lubaniu.
Autor opowiadał zgromadzonym o okolicznościach powstania książki, wspominał ciekawostki dotyczące miejscowości, które dziś znane są już tylko nielicznym jej mieszkańcom. Zaznaczył, że Gościszów - to wyjątkowe miejsce na mapie Dolnego Śląska, a jego mieszkańcy winni być dumni z tego, kim byli ich przodkowie. Zachęcał do kultywowania tradycji i zwyczajów, które w Gościszowie są pielęgnowane, ale w wielu innych miejscowościach odeszły już w zapomnienie.

Pan Krzysztof Stefan serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom, bez pomocy których nie udałoby się zebrać tylu ważnych informacji o Gościszowie.
Po zakończonej prezentacji, zainteresowane osoby mogły zakupić książkę i uzyskać autograf jej autora.
Spotkanie uświetniła wystawa zbiorów Pana Piotra Nieratki – pocztówki „Stary Nowogrodziec i okolice". Zostały one także przedstawione w publikacji Pana Krzysztofa Stefana.

Dla uczniów Gościszowa spotkanie z Panem Krzysztofem Stefan było doskonałą lekcją patriotyzmu, okazją do pogłębienia wiedzy na temat historii rodzinnej miejscowości. Starsi mieszkańcy Gościszowa mogli powspominać dawne czasy oraz porozmawiać z autorem książki o wydarzeniach mających miejsce przed wielu laty w Gościszowie.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu serdecznie gratuluje autorowi Panu Krzysztofowi Stefan rzeczowego opracowania książki „Gościszów 1233-2013" i życzy dalszych twórczych sukcesów.

                                                                  „Piszcie historię sami, bo inni napiszą o Was nieprawdę."
                                                           Józef Piłsudski

Stefan - ksiazka
Źródło: SP w Gościszowie