wykroty.lipiec2013

Stowarzyszenie „Integracja i Przyszłość Sołectw Wykroty i Zagajnik” prowadzi zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z Wykrot i Zagajnika.

Spotkania te prowadzone są w ramach realizacji przez stowarzyszenie zadania publicznego „Zajęcia edukacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży – kreowanie kultury trzeźwości sposobem na przeciwdziałanie patologii” dofinansowanego przez Gminę Nowogrodziec. Cykl spotkań rozpoczęto piknikiem „Bezpieczne wakacje” w OSP w Wykrotach wraz z prelekcją funkcjonariusza policji na temat bezpiecznego zachowania w okresie wakacyjnym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w Sali przy kościele w Wykrotach od 15.07 do 02.08 2013 r. od godz 1000 do 1300. W dniach wtorek – czwartek w godz. 1600-1800 można pograć w tenisa stołowego. Uczestnicy zajęć, pod fachową opieką, grają, bawią się na zorganizowanym w parku placu zabaw, boisku do koszykówki oraz piłki siatkowej.

Z dotacji otrzymanej od gminy oraz środków własnych stowarzyszenia zakupiono stół do tenisa, zorganizowano wyjazd do Dinoparku k. Opola oraz Aqaparku „Orka” w Bolesławcu.

Spotkania cieszą się ogromną frekwencją ponad siedemdziesięciorga uczestników.

Organizatorzy planują przeprowadzić również warsztaty questingu dla młodzieży pn. „Wyprawy odkrywców” oraz warsztaty taneczne we wrześniu i październiku.

 IMG 3120-tile

Fot. i tekst: J.Jasińska WSS