Info UM

Informujemy, że w punkcie konsultacyjnym  Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53  (wejście od strony parkingu – tył budynku):  bezpłatnie udzielana jest pomoc, wsparcie i konsultacje dla osób i członków rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie.

Dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin:

w poniedziałki w godz. 15:00 – 16:00

w piątki w godz. 15:00 – 16:00

* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin:

w poniedziałki w godz. 16:00-18:00

* pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą, uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin:

we wtorki w godz. 13:00-15:00

w czwartki w godz. 14:30-16:30

KLUB ABSTYNENTA „CZUJNOŚĆ”

w poniedziałki w godz. 18:00-20:00

w piątki w godz. 16:00-20:00

Mityng grupy AA „Uwierzyliśmy” – w piątki w godz. 19:00-20:30