stypendia 410

lgd partnerstwo 410

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie ma szansę pozyskać dodatkowe środki na działania PROW 2014-2020. Środki można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

płatności obszarowe grafika2 410

Od 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorza Pudy, termin ich składania został wydłużony do 17 czerwca. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności, zostanie pomniejszona o 1 proc.

komunikat

 

Szanowni Państwo!
     Informujemy, że od 04 maja 2021 r. Urząd Miejski w Nowogrodźcu przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych (dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie odległości oraz zasłanianie nosa i ust).
     Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
     Osoby przebywające w holach przeznaczonych do oczekiwania na załatwienie sprawy powinny zachowywać odpowiednią odległość między sobą.