Wykaz miejscowości w gminie Nowogrodziec z uwzględnieniem liczby ludności (stan na 26 marca 2012 r.)

 

Czerna - 1071

Gierałtów - 1206

Godzieszów - 580

Gościszów - 1520

Kierżno - 283

Nowa Wieś - 615 ( w tym Kolonia Bieniec 112)

Milików - 1244 ( w tym Kolonia Milików 55)

Parzyce - 760

Wykroty - 1744

Zebrzydowa - 1534

Zagajnik - 194

Zabłocie - 282

Nowogrodziec - 4138

GMINA - 11033

MIASTO - 4138

RAZEM - 15171

podzia_na_miejscowoci.jpg

 


 

Liczba mieszkańców z uwzględnieniem podziału na mężczyzn i kobiety oraz z uwzględnieniem podziału na poszczególne miejscowości w gminie (stan na 26 marca 2012 r.)

podzial_na_mczyzn_i_kobiety.jpg

 

 

Mężczyźni

Kobiety

 

Nowogrodziec

1998

2140

Czerna

    541   

530

Gierałtów

587

619

Godzieszów

265

315

Gościszów

765

755

Kierżno

135

148

Nowa Wieś

312

303

Milików

  625

619

Parzyce

381

379

Wykroty

853

891

Zebrzydowa -

752

782

Zagajnik

98

96

Zabłocie

145

137

Razem Gmina Nowogrodziec(bez miasta Nowogrodziec)

5459

5574

Razem Miasto i Gmina

7457

7714

 

 

 


                                                            

Urodzenia i zgon:

Liczba zgonów od 01.01.2012 r. - 34

Liczba urodzeń od 01.01.2012 r. - 37

Najstarsi ludzie w gminie:

102 lata – 1 osoba zamieszkała w Parzycach

100 lat – 1 osoba zamieszkała w Gierałtowie

99 lat - 2 osoby (zamieszkałe w Gierałtowie oraz Gościszowie)

 


 

Opracowanie: R.Kujel WSS, A.Lenart WAP