Przetarg

Burmistrz Nowogrodźca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w  Nowogrodźcu obręb 3:

kanalizacja deszczowa

Dnia 30 lipca 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zawarł umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w Nowogrodźcu z przedsiębiorstwem Zakład Remontowo Budowlany „DRAGON” Stanisław Kleina. Inwestycja związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozpoczęła się w 2016 roku w rejonie ulic Asnyka, Kolejowej, Górników, Parkowej, Kopernika, Kwiatowej, Różanej, Miodowej, Chopina, Podleśnej, Kusocińskiego i Robotniczej. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ostatniego oraz największego etapu inwestycji obejmującego przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej na rury PP – B 500 i 800 mm oraz budowę zbiornika retencyjnego 420 m3 na trasie kanalizacji.

wieża410

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wieża widokowa została wzniesiona przez mieszczanina nowogrodzieckiego Alfreda Simona w 1892 r. dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia jego rodziny z Francji do Nowogrodźca. Wieżę wzniesiono na wzór średniowiecznego kasztelu z miejscowego ciosanego piaskowca i cegły produkowanej w miejscowości Ołdrzychów. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji opasała ją drewniana konstrukcja działającej tutaj restauracji.

wojna 410

Postawa każdego Mieszkańca odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Dosłownie wczoraj odbyły się uroczyste obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a dziś bardzo ważna, kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej.

szkoła410

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wracają do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzja o przywróceniu zajęć stacjonarnych została podjęta pomimo wielu obaw i ryzyka. Ustalono, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii.