Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu ul. Rynek 20 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

stypendia szkolne2

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020 / 2021 przyjmowane są w terminie od 01 do 15 września 2020 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                      w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm. ) jest ostateczny.

MGOPS INFORMACJA

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje: Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski  o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z w/w Uchwałą kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł.

lubanska

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazał  4 rodzinom klucze do nowych mieszkań w budynku przy ul. Lubańskiej 14.

godzieszów 410

Zakończyła się inwestycja polegająca na przebudowie drogi w miejscowości Godzieszów dz. nr 522. Przebudowa drogi została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2019 roku i obejmował odcinek 960 mb. Drugi i ostatni etap zakończono we wrześniu bieżącego roku i pomyślnie oddano do użytku ostatni odcinek o długości 990 mb.