Festiwal410

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, serdecznie zaprasza Mieszkańców i Gości Gminy Nowogrodziec na XII edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla”, który odbędzie się w dniach 16-20 września 2020 roku w Centrum Kultury i Sztuki MUZA  w Nowogrodźcu.
Wydarzenie będzie okazją do spotkania wybitnych artystów z Polski i zagranicy, którzy reprezentując wysoki poziom artystyczny przeniosą Państwa w niesamowitą muzyczną podróż pełną niezapomnianych wrażeń i emocji.

Szkoły przyszłości w gminie Nowogrodziec

Po przerwie wakacyjnej Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa     Piłsudskiego w Nowej Wsi powróciły do realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec”. nr RPDS.10.02.01-02-0058/18.

indeks

W miesiącu lipcu 2020 roku Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca zawarł umowę o powierzenie grantu nr 6121636266 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

rada miejska.1

W dniu dzisiejszym tj. 10 września 2020 r. na mocy prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego został wygaszony mandat radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pana Krzysztofa Durdy.

Przechwytywanie Rolnictwo410

UWAGA!!!   KONKURSY DLA MIESZKAŃCÓW !!!

Informujemy, że Urząd Statystyczny we Wrocławiu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy: