Zapraszamy serdecznie na spektakl w Centrum Kultury i Sztuki "MUZA" w Nowogrodźcu pt. "MĄŻ MOJEJ ŻONY".

Sztuki Gavrana od ponad dwudziestu lat odbywają triumfalny pochód przez sceny całego świata. Także w Polsce cieszą się zasłużonym powodzeniem. Komedia „Mąż mojej żony” stanowi z pewnością jedno z największych osiągnięć chorwackiego dramaturga.

To dość nieoczekiwane wydarzenie, gdy mężczyzna spotyka... męża swojej żony. Bohaterowie po wybuchu pierwszych gwałtownych emocji powoli nawiązują nić porozumienia, by w końcu stać się powiernikami swoich rozterek. A dotyczą one nikogo innego, jak ich wspólnej żony.
Miro Gavran, jeden z najwybitniejszych chorwackich dramatopisarzy, nie szczędzi dowcipu i błyskotliwego dialogu pełnego nagłych zwrotów akcji i zabawnych point. Dwóch mężczyzn na skraju żałości, gniewu i euforii. Mieszanka wybuchowa.
Mieszkającego od kilku lat we Frankfurcie Ślązaka, niejakiego Zeflika, odwiedza przybysz z Warszawy, niejaki Edmund. Mężczyźni nie znają się wcale, lecz łączy ich, co okazuje się w trakcie wizyty, jakże istotna rzecz: kobieta. Dokładnie mówiąc, wspólna żona Helena.
Jak poradzą sobie z tym problemem? Czy w jego rozwiązaniu pomogą butelki wypitego alkoholu? Co wyniknie z niezwykłego spotkania? 
Piotr Konieczyński w duecie z Jackiem Grondowym udowadniają nie tylko swoje umiejętności, ale przede wszystkim zagwarantują pełen wrażeń i śmiechu wieczór.

Informacja dotycząca nabycia biletów - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, tel. 519-181-112

Maz Mojej Zony

Konferencja zd

Dom rodzinny kojarzy się z bezpiecznym i ciepłym ogniskiem domowym, chroniącym przed zagrożeniami zewnętrznego świata. Jednak dla wielu to miejsce cierpienia, zagrożenia, poniżenia, lęku, bezradności i rozpaczy. Stanowi to poważny problem, gdyż rodzina jest najważniejszym miejscem w życiu człowieka, gdzie kształtuje się jego osobowość, przekonania, poglądy i system wartości. Istotną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie stanowią relacje pomiędzy jej członkami. Powinny być one oparte na bezpieczeństwie, miłości, życzliwości, prawdzie i zrozumieniu. Zjawisko przemocy prowadzi do poważnego naruszenia zasad współżycia rodzinnego i społecznego, norm moralnych i prawnych oraz tragicznych skutków psychologicznych, a także urazów. Jest ono zjawiskiem dominującym wśród problemów społecznych o dużej szkodliwości.

Rada Europy w 1986 roku podała definicję przemocy domowej: "Działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym z wykorzystaniem przewagi sił lub władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie fizyczne czy psychiczne, powodujące szkody lub cierpienie".

Rada Miejska w Nowogrodźcu zgodnie z Uchwałą nr LIV/370/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020, którego koordynatorem jest  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. W związku z tym w dniu 16 września 2019 roku w Domu Kultury "PROMYK" w Nowogrodźcu została zorganizowana konferencja pn.: "RODZINA BEZ PRZEMOCY".

Licznie zaproszonych gości powitali Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska.

Prelegenci poruszyli następujące tematy:

- Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy;
- Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lwówku Śląskim;
- Interwencja kryzysowa na przykładzie PCPR w Bolesławcu;
- Działania kuratora sądowego w profilaktyce przemocy w rodzinie;
- Sytuacja dziecka w rodzinie z przemocą;
- Działa profilaktyczne Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Nowogrodźcu.

Konferencja miała na celu uświadomienie, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności. Prelegenci jednogłośnie podkreślili, że aby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom, istotne jest zwiększenie integracji działań i pogłębienie wzajemnej współpracy podmiotów pracujących z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji była upowszechniana wiedza o instytucjach i specjalistach pracujących na terenie gminy i powiatu, tworzących lokalną sieć współpracy. Uczestnikom spotkania zostały udostępnione ulotki i broszury, dotyczące przeciwdziałania przemocy.

Konferencja zdjęcia

Dnia 12 września br. odbyło się kolejne ważne wydarzenie w Centrum Kultury i Sztuki MUZA - prapremiera jednego z koncertów 54. edycji Międzynarodowego Festiwalu WRATISLAVIA CANTANS im. Andrzeja Markowskiego, którego Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu było współorganizatorem.

Po raz pierwszy w historii Festiwalu zaprezentowano tradycyjną polską muzykę ludową.

Na prapremierze w CKiS Muza solistki i zespoły, w tym Gościszowianki, otrzymały owacje na stojąco.

Koncert muzyki ludowej był wyjątkowy, z pewnością zostanie zapamiętany w Nowogrodźcu na długo!

>>Galeria zdjęć<<

Tradycyjnie w pierwszą sobotę września pielgrzymowały do Krzeszowa osoby niepełnosprawne i ich przyjaciele.

Była to już XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Hasło, jakie towarzyszyło tegorocznej pielgrzymce, brzmiało: "Maryja - Oblubienica Ducha Świętego". 

Wszystkie najważniejsze elementy programu odbyły się w Kościele Klasztornym – zarówno Msza Święta, jak i poprzedzająca ją katecheza. 

Prelekcję wygłosił Ks. Artur Trela, dotychczasowy duszpasterz osób niepełnosprawnych, którego obowiązki przejął Ks. Marcin Uryga. Bazylika w tym czasie była wypełniona wiernymi, a co za tym idzie, również modlitwą. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska wraz z pracownikami i około stuosobową grupą mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w liturgii Mszy Świętej.

Tradycyjnie razem z mieszkańcami był Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z małżonką.

W bazylice przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Słowo Boże wygłosił Biskup Marek Mendyk, który mówił: „Od Maryi chcemy uczyć się wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, Ona usprawnia wszystkie nasze niepełnosprawności."

Obecni byli również zaproszeni księża pracujący z osobami niepełnosprawnymi oraz niosący posługę w okolicznych parafiach.

Całość wydarzenia została zwieńczona pięknym koncertem ewangelizacyjnym, podczas którego śpiewał zespół wraz z całą bazyliką. Po uroczystej Mszy Świętej na placu Jana Pawła II przed bazyliką na pielgrzymów oczekiwał ciepły poczęstunek.

Podczas spotkania panowała serdeczna i życzliwa atmosfera.

Informujemy,

że w dniu 25 września 2019 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w gminie Nowogrodziec i powiecie bolesławieckim.
 8. Informacja dotycząca działalności Spółki „Hydro-Tech” w Nowogrodźcu.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 420/25 o pow. 0,0336 ha, obr. Milików);
 2. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogrodźca;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu;
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.

8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<