7 czerwca 2017 roku zakończyły się pomyślnie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kierżno i Godzieszów.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 14 czerwca br. podpisał umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie z firmą Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych. Umowę podpisano na łączną kwotę 228 429,82 zł.

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Nowogrodźcu - Punkt Konsultacyjny w dniu 20 lipca 2017 roku będzie nieczynny.

Na zaproszenie Burmistrza z Grossdubrau Lutza Mörbe drużyna młodych zawodników w składzie: Kacper Kida,  Jacek Ostański ,  Szymon Mytnik,  Oliwier Ostański,  Szymon Burdyna,  Antoni Kalwarski, Filip Kołodziej  oraz Igor Twardowski wzięła udział w turnieju piłki nożnej w Grossdubrau.

W Teatrze Starym w Bolesławcu miała miejsce uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursów Powiatowych za rok szkolny 2016/2017, corocznie organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.