Azbest nc

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy i Miasta Nowogrodziec w roku 2018

 

Informuję, że Gmina Nowogrodziec zamierza ubiegać się w 2018 roku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu Gmina Nowogrodziec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy.

W związku  z powyższym proszę zainteresowanych Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec o składanie Deklaracji uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” (deklaracja w załączeniu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pokój nr 3 (parter), która wstępnie będzie kwalifikowała Państwa nieruchomość do usunięcia azbestu.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane ! 

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

 

 >>>DEKLARACJA uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”<<<

 

 

 

 

Z dwunastu najchętniej oglądanych programów TV Łużyce - trzy programy dotyczą Gminy Nowogrodziec.

Program "Odkrycia archeologiczne", w którym opowiadano o niezwykłych odkryciach podczas prac związanych z rewitalizacją płyty rynku w Nowogrodźcu, odtwarzany był kilkanaście tysięcy razy, wysuwając się zdecydowanie na pozycję lidera !

Zapraszamy Panstwa do oglądania programu "Magazyn roczny – Podsumowanie roku 2017 w TV Łużyce", w którym pokazane są materiały, które spotkały się z największym zainteresowaniem, newsy, które były odtwarzane na stronie  internetowej TV Łużyce oraz na Facebooku najwięcej razy.

News numer 1, najchętniej oglądany przez Państwa materiał roku, to news o listopadowych odkryciach archeologicznych w Nowogrodźcu.  Zapraszamy zatem raz jeszcze: >>Odkrycia archeologiczne<<

>>Magazyn roczny – Podsumowanie roku 2017 w TV Łużyce<<

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia programu TV Łużyce pt. Boisko będzie za pół roku<<

Kilka dni przed końcem minionego roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej”. Wykonawcą zadania jest firma ALE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pisarzowicach. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 369 741,38 zł brutto.

29 grudnia 2017 roku został przekazany Wykonawcy plac budowy. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 18,1 m x 30,1 m z nawierzchnią poliuretanowo-gumową typu 2S. Boisko chronione będzie ogrodzeniem panelowym o wysokości 4 m, w ogrodzeniu zamontowane zostaną dwie furtki oraz brama wjazdowa. Za bramkami znajdować się będą piłkochwyty o wys. 6 m. Utworzony zostanie ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, jak również zostaną zbudowane schody terenowe.

Boisko wyposażone będzie w dwa zestawy do koszykówki, dwa zestawy bramek do piłki ręcznej/nożnej oraz zestaw wielofunkcyjny (siatkówka, tenis, badminton). Ponadto zamontowane zostaną urządzenia małej architektury oraz trybuny zewnętrzne. Przewidziano również oświetlenie boiska.

Boisko zlokalizowane będzie w okolicy Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej. Nowe boisko będzie służyc nie tylko zajęciom szkolnym, lecz będzie obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich Mieszkańców.

Wyrażamy nadzieję, że nowy obiekt sportowy na terenie naszej gminy przyczyni się do poprawy jakości życia oraz wzrostu aktywności lokalnej społeczności i będzie w pełni wykorzystywany do spędzania czasu wolnego.

Wszelkie prace związane z budową boiska powinny zostać zakończone do dnia 10 czerwca 2018 roku. 

„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Ratusza w Nowogrodźcu” to zadanie, które właśnie zostało zakończone. Miejsce, które całkiem niedawno było ciemnym i starym strychem – teraz jest nowoczesne i funkcjonalne.

Materiał TV Łużyce