ZDJĘCIE OSP410

W dniach od 10.03.2018 r. do 19.05.2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu organizuje kurs podstawowy ratowników OSP. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich skierował Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w szkoleniu.

dzien soltysa 2016 410 zdjęcie małe

Dzień kobiet foto.410

7 marca w Domu Kultury Promyk w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Coroczne święto nawiązuje do wybranej kultury europejskiej, a w związku z tym, iż w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, spotkanie dotyczyło kultury naszej Ojczyzny. Zobacz więcej...

autor: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

 

KONKURS OFERT 410

Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów  uprawnionych do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2018 rok.

Więcej informacji – Biuletyn Informacji Publicznej

1ORLIK przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowogrodźcu410

Od 1 sierpnia 2017 roku Gmina Nowogrodziec realizuje Projekt pt.: „Szkoły Marzeń” numer RPDS.10.02.01-02-0043/17, w ramach Osi Priorytetowej 10 - Edukacja, Działanie: 10.02 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.