W Nowogrodźcu wzorem lat ubiegłych rozpoczęto realizację projektu - prace społecznie użyteczne.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do wiadomości Rolników z terenu gminy Nowogrodziec komunikaty sygnalizacyjne o zagrożeniu upraw przenicy ozimej przez Łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz Mączniaka prawdziwego zbóż i traw. / Źrodło: Delegatura WIORiN Lwówek Śląski

>>Łamliwość źdźbła zbóż i traw<<
>>Mączniak prawdziwy zbóż i traw<<

Serdecznie zapraszamy na VII Przegląd Piosenki Religijnej

w Gościszowie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Gościszowie