Uprzejmie informujemy, iż został ustalony harmonogram czynności oraz terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.  

Podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 stycznia 2020 roku: 

 >>>Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych<<<

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 688, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/123/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2020 roku

wizyta polskich dzieci ze szkoły na Litwie zd

W dniach 13 i 14 stycznia br. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu gościła grupę 10 uczniów polskiej szkoły im. Longina Komołowskiego z Połuknia (Litwa). Wizyta była organizowana przez Instytut Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie w ramach projektu „Znad Wilii znad Odry”, w którym uczestniczą Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu i Gimnazjum w Połukniu na Litwie.

Uczniowie z Litwy mieli okazję wziąć udział w lekcjach języka polskiego, historii, matematyki, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, a także w zajęciach pozalekcyjnych chóru i tańca. Poznali polski system edukacji, opowiedzieli też, jak funkcjonują polskie szkoły na Litwie, nawiązali kontakty z naszymi uczniami. Obejrzeli prezentację prac klasy VI b, która od września pracowała nad projektem „Znad Wilii znad Odry”. Nasi uczniowie zaprezentowali spisane historie swoich rodzin, zabytki Nowogrodźca i najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

Klasa VII a wystąpiła przed gośćmi z Jasełkami, prezentując element polskich zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Okazją do utrzymania świątecznej atmosfery był wspólny występ chóru szkolnego i dzieci z Litwy, w którym dwa zespoły śpiewały polskie kolędy w różnych aranżacjach.

W drugim dniu wizyty goście spotkali się Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem, który przedstawił im historię naszego miasta i zapoznał z pracą Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Na pamiątkę wszyscy otrzymali upominki, promujące gminę Nowogrodziec.

Spotkanie, które miało miejsce w szkole, jest kolejnym wydarzeniem związanym z dwuletnim projektem „Rodzina polonijna”. Uczniowie z Nowogrodźca mogli przekonać się, jak polskie dzieci mieszkające za granicą dbają o swoją tożsamość narodową. Nawiązane kontakty przyniosą z pewnością wiele ciekawych wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział uczniowie szkół z Nowogrodźca i Połuknia.

>>>Źródło: SP Nowogrodziec - "Znad Wilii, znad Odry" – wizyta polskich dzieci ze szkoły na Litwie<<<

Dzieci z Litwy projekt

 

W sobotę, 25 stycznia 2020 roku, w sali I Licem Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbyło się jubileuszowe XX Spotkanie Opłatkowe osób niepełnosprawnych z Księdzem Biskupem Markiem Mendykiem.

W spotkaniu uczestniczyło 111 osób z terenu gminy Nowogrodziec.

Tradycyjnie, jak każdego roku, razem z Mieszkańcami był Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

 

>>>Relacja Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<<

Akcja saperska zd

Akcja wydobycia i neutralizacji niewybuchu z czasów II wojny światowej, rozpoczęła się w dniu dzisiejszym, 24 stycznia o godzinie 11.00 przy wieży widokowej w Nowogrodźcu. Działania zaangażowanych służb odbywały się zgodnie z planem. O godzinie 12.30 akcja została zakończona pomyślnie.

W dniu 23 styczna br. w godzinach popołudniowych Burmistrz Nowogrodźca otrzymał informację z placu budowy przy wieży widokowej o podejrzeniu znalezienia niewybuchu.

W trybie pilnym wstrzymano wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu i niezwłocznie poinformowano odpowiednie organy o znalezisku. Natychmiast teren budowy został zabezpieczony, zaś do czasu przybycia jednostki saperskiej, Policja oraz Straż Miejska pilnowały rejonu, w którym znaleziono podejrzany przedmiot. Zaangażowane przez Burmistrza kompetentne służby oceniły niewybuch oraz moc ewentualnego zasięgu rażenia.

Po ocenie fachowców Burmistrz Robert Relich wydał pilny komunikat, w którym zarządził ewakuację wszystkich osób przebywających w rejonie zagrożenia, czyli w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu.

W dniu dzisiejszym, 24 stycznia, została sprawnie przeprowadzona ewakuacja, zgodnie z założonym w dniu wczorajszym planem.

W związku z zakończonymi działaniami zabezpieczających służb, dotyczącymi zagrożenia po znalezieniu niewybuchu w rejonie wieży widokowej w Nowogrodźcu, Burmistrz o godzinie 12.30 odwołał ewakuację.
   Burmistrz Robert Relich serdecznie dziękuje wszystkim przedstawicielom służb Wojska, Policji, PSP, OSP Nowogrodziec, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gierałtów, OSP Czerna, OSP Gościszów, OSP Zebrzydowa, przedstawicielom służb medycznych za pomoc, zaangażowanie i współpracę. „Doceniam i dziękuję za pracę Saperom, służbom technicznym firm Tauron i Operatora Sieci Gazu Ziemnego, dyrekcji Kopalni Surowców Mineralnych Surmin Kaolin, spółce Hydro-Tech, Pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy. Szczególnie dziękuję Mieszkańcom za odpowiedzialność, zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności!” – Robert Relich.

Akcja saperska zdjęcia 1000pks