indeks

W miesiącu lipcu 2020 roku Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca zawarł umowę o powierzenie grantu nr 6121636266 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

rada miejska.1

W dniu dzisiejszym tj. 10 września 2020 r. na mocy prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego został wygaszony mandat radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pana Krzysztofa Durdy.

Przechwytywanie Rolnictwo410

UWAGA!!!   KONKURSY DLA MIESZKAŃCÓW !!!

Informujemy, że Urząd Statystyczny we Wrocławiu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy:

Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu ul. Rynek 20 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

stypendia szkolne2

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020 / 2021 przyjmowane są w terminie od 01 do 15 września 2020 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                      w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm. ) jest ostateczny.