W dniu 17 września 2018 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN” z Klubem Sportowym Orzeł Gościszów.

Dnia 19 października 2011 roku wpisano do ewidencji klubów sportowych Klub Sportowy Orzeł Gościszów, który jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz mniejszym statutem.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów w sezonie 2017/2018 awansował do A Klasy Seniorów rozgrywek OZPN Jelenia Góra i zgodnie z regulaminem utworzył drużynę juniorów, w której skład wchodzi młodzież z Gościszowa w przedziale wiekowym 15-18 lat. Swoje pierwsze rozgrywki zagrają w Klasie Terenowej Juniorów - Grupy III.

Życzymy serdecznie powodzenia i sukcesów sportowych!

Ogłoszenie Burmistrza Nowogrodźca o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji polegającego na zmianie systemu ogrzewania.

Szczegółowa treść dostępna w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

W miejscowości Czerna przeprowadzono modernizację Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Budynek wygląda jak nowy – z zewnątrz i wewnątrz.

Kompleksowo wyremontowana sala to prawdziwe centrum kultury i miejsce integracji Mieszkańców.

>>Relcja TV Łużyce pn. Wiejski Dom Kultury jak nowy<<

W 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu, jako operatorem Wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Zagrodnik – Prezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu i Pana Adama Szymczak – Wiceprezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu a Gminą Nowogrodziec reprezentowaną przez Pana Roberta Relicha - Burmistrza Nowogrodźca o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

„Szkolny Klub Sportowy” to program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym założeniem dodatkowych zajęć sportowych jest ich różnorodność, dająca możliwość uprawiania wielu sportów. Program jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną.

Celem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia są prowadzone od 29 stycznia do 30 listopada 2018 roku, w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut, dla grup minimum 15-osobowych.

Szkoły z terenu Gminy Nowogrodziec, które przystąpiły do realizacji programu:
1) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców mineralnych w Czernej,
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,
4) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
5) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.

Narodowe Czytanie miało miejsce w Nowogrodźcu, podczas obchodów VI Jarmarku Garncarskiego - Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji – lekturą Narodowego Czytania jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Dodatkowo zaproponowane do czytania przez cały rok są 44 teksty Antologii Niepodległości.

Gmina Nowogrodziec również włączyła się do akcji Narodowego Czytania.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich czytał „Przedwiośnie” razem z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Opiekunem Młodzieźy jest nauczycielka - Pani Joanna Czerniawska.

Burmistrz Robert Relich dziękuje serdecznie naszej Młodzieży, jak również Opiekunowi - Pani Joannie Czerniawskiej, za zaangażowanie, dobre przygotowanie - zaprezentowanie zdolności recytatorskich i wspaniałe stroje, dziękuje również widzom i wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Nowogrodziec, którzy wzięli udział we wspólnym świętowaniu wydarzenia gminnego!

>>Narodowe Czytanie także w Nowogrodźcu - Relacja TV Łużyce<<