Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór nastanowiska :

 

Oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu ul. Lubańska 42A, 59-730 Nowogrodziec, w terminie do dnia 01.12.2017 roku do godziny 16.00.

 

 

socjale410

W Nowogrodźcu powstanie 6 nowych lokali mieszkalnych: dwa mieszkania 3-pokojowe i cztery 2-pokojowe o łącznej powierzchni użytkowej 240 m2.

e usługi 410

Już niedługo mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.