KOMUNIKAT
BURMISTRZA NOWOGRODŹCA
 
 

 Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Zebrzydowa,

                w związku z licznymi próbami oszustw przez osoby, które przedstawiają się za Pracowników operatorów sieci gazowych, uprzejmie informuję, że POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ZAKŁAD W ZGORZELCU NIE PLANUJE  na terenie wsi Zebrzydowa budowy sieci gazowej i przyłączy do Mieszkańców.
 
                Ponieważ na ryzyko kradzieży szczególnie  narażone są osoby starsze i samotne, prosi się o zgłaszanie wszelkich incydentów do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pod numerem telefonu 75 738 06 60.
 
                Gmina i Miasto Nowogrodziec realizuje obecnie program dotacji do ekologicznych źródeł ciepła i czyni starania zmierzające do realizacji inwestycji przesyłowych. Wzorem projektu inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej informacje będą najpierw przekazane Mieszkańcom na zebraniach wiejskich.
 
                                                                                                                                                                                                                Z poważaniem
 
                                                                                                                                                                                                                                       Robert Relich
                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

swietlica gosciszow

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Świetlica jak marzenie w Gościszowie<<

W Gościszowie będzie budowana zupełnie nowa świetlica wiejska. 

Gmina Nowogrodziec oczekuje aktualnie na pozwolenie na budowę świetlicy.

Realizacja zadania inwestycyjnego rozpocznie sie w przyszłym roku.

Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie 2

CHODNIK CHROBREGO ZDJĘCIE 410

Wspólna inwestycja gminy Nowogrodziec i województwa dolnośląskiego, opiewająca na kwotę 1 mln 100 tys. zł., znacząco poprawiła bezpieczeństwo kierowców, ale przede wszystkim pieszych.

OGŁOSZENIE bn

                                                                                                         

          W związku z włamaniami mającymi miejsce w ostatnim czasie w miejscowości Gierałtów Burmistrz Nowogrodźca zwołał w trybie pilnym posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w celu oceny występujących zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

         Podczas posiedzenia omówiono propozycje planowanych działań mających na celu wyeliminowanie przyczyn zdarzeń niepokojących mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec. W wyniku rozmowy Burmistrza Roberta Relicha  z Komendantem Policji w Nowogrodźcu Jackiem Jaworskim ustalono również harmonogram pracy Straży Miejskiej.

                                                                             

                                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                      Robert Relich

Trwają prace dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Gościszowie.
Świetlica znajdować się będzie przy Parku Dworskim.
Obejmować ona będzie salę wielofunkcyjną ze sceną i miejscem do zabawy mieszczącą około 200 osób, szatnie sportowe dla piłkarzy, Ochotniczą Straż Pożarną, bibliotekę, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla zespołu folklorystycznego, toalety oraz użytkowe poddasze.
Zaprojektowano ekologiczną instalację ogrzewania, instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz klimatyzację. W zakresie zagospodarowania terenu zostały przewidziane chodniki wraz z dojściem do budynku i miejsca postojowe.
Jestem przekonany, że utworzenie nowej świetlicy wiejskiej w Gościszowie przyczyni się do większej integracji mieszkańców sołectwa, zapewni lepsze warunki dla OSP oraz piłkarzy, jak również stworzy idealne warunki dla zespołu folklorystycznego na prowadzenie zajęć oraz organizowania kameralnych imprez kulturalnych z wykorzystaniem zaplecza. Biblioteka zaś będzie miejscem, gdzie można wypożyczyć książki oraz poprowadzić ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

>> Relacja TV Łużyce <<