Komunikat Burmistrza Nowogrodźca nr 2/2020
z dnia 24 stycznia 2020r.


W związku z zakończonymi działaniami służb zabezpieczających, dotyczącymi zagrożenia po znalezieniu niewybuchu w dniu 23.01.2020r. w rejonie Wieży widokowej w Nowogrodźcu, informuję o odwołaniu Komunikatu Burmistrza Nowogrodźca nr 1/2020 z dnia 23.01.2020r. o ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie zagrożenia.

Działania wszystkich zaangażowanych służb przebiegły sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi założeniami.

Powyższa informacja zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu www.nowogrodziec.pl oraz na profilach FB Urzędu Miejskiego Nowogrodźca, Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha i lokalnych mediach.

KOMUNIKAT EWAKUACJA

W związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym znalezionym niewybuchem z okresu II wojny światowej na placu przy wieży widokowej w Nowogrodźcu, zarządzam ewakuację wszystkich osób przebywających na terenie miasta Nowogrodziec w promieniu 300 metrów od wieży widokowej.

>>>Komunikat Burmistrza Nowogrodźca<<<

Komunikat Burmistrza Nowogrodźca

W dniu 21 stycznia 2020 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, wraz z przedstawicielami samorządów gmin z terenu powiatu bolesławieckiego, podpisał umowę dotyczącą wspólnego finansowania Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu.

Podczas spotkania w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu Danuta Zielińska poinformowała zgromadzonych sygnatariuszy umowy o trybie funkcjonowania Schroniska, w którym jest 35 miejsc. Celem placówki jest zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych oraz pomoc podopiecznym w powrocie do życia w społeczności. Schronisko udziela nieodpłatną pomoc psychologiczną, medyczną i prawną. Placówka  znajduje się przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu. 

Podopieczni schroniska mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów i spraw życia codziennego.

Warto przypomnieć, że porozumienie międzygminne w sprawie udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom zostało podpisane dnia 22 stycznia 2019 roku w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu. Sygnatariusze porozumienia to Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Nowogrodziec, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka i Gmina Osiecznica.

Wsparcie przez władze samorządowe Gminy Nowogrodziec funkcjonowania Schroniska dla Mężczyzn jest wyrazem troski i pomocy osobom, które z różnych powodów znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Problem społeczny, jakim jest zjawisko bezdomności, należy do jednego z najbardziej trudnych.

„Jeśli chodzi o problem bezdomności, powiem krótko - Pomagajmy i nie osądzajmy! Tego założenia właśnie się trzymam. Moje przemyślenia dotyczące tak złożonego zjawiska, jakim jest bezdomność, nie pozwalają mi nie angażować się w to ważne przedsięwzięcie – walkę z problemem bezdomności, stanowiącym w dzisiejszych czasach problem ogólnoświatowy.” – Burmistrz Robert Relich. „Więc, korzystając z tej okazji, zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec - Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych, nieporadnych, starszych, osób w trudnej sytuacji! Zwracajmy uwagę na innych, na potrzebujących, szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy zimno zagraża ich życiu. Bądźmy wrażliwi i sprawdzajmy, czy osoby spotkane na ulicy nie potrzebują naszej pomocy lub schronienia. Nie muszę dodawać, że nasza pomoc może uratować czyjeś życie!” – podkreśla Burmistrz Nowogrodźca.

Gdy widzimy osobę potrzebującą wsparcia, możemy to zgłosić właściwym służbom. Zgłoszenia przyjmuje policja, straż miejska oraz pogotowie. Można też zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o konieczności pomocy.

W trosce

Pierwszą organizacją, która rozpoczęła swoją działalność w nowogrodzieckim inkubatorze przedsiębiorczości w budynku byłego zakładu INCO-VERITAS przy ul. Lubańskiej, jest Fundacja Blisko Domu. Fundacja ta pomaga małżeństwom, osobom indywidualnym i całym rodzinom.
Dotychczas Fundacja działała w dwóch ośrodkach na terenie województwa lubuskiego, w Otyniu i Żarach. Analizy środowiskowe, przeprowadzone w naszej części województwa dolnośląskiego, pokazały niszę, szczególnie dotyczącą pomocy małżeństwom i rodzinom. Odpowiedzią na te analizy jest utworzenie nowogrodzkiej filii Fundacji – mówi Pani Agnieszka Tomiczek, terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, posiadający doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, wieloletni pedagog pracujący z młodzieżą i dorosłymi.
Działalność Fundacji realizowana jest w kilku formach:
- Pomoc terapeutyczna, diagnostyczna i konsultacyjna realizowana przez terapeutów, psychologów i pedagogów,
- Organizacja warsztatów i konferencji tematycznych związanych z tematyką małżeńską, rodzinną (np. w zakresie kompetencji wychowawczych), czy rozwojem osobistym.         Warsztaty i konferencje są prowadzone przez pracowników fundacji lub przez specjalistów z zewnątrz.
- Rekolekcji dla małżeństw i osób indywidualnych.
W chwili obecnej w Nowogrodźcu można korzystać z pierwszej z tych form. Pozostałe są realizowane w Otyniu lub Żarach. Docelowo jednak, filia w Nowogrodźcu zamierza rozszerzać zakres form pomocy i wsparcia, odpowiadając, w miarę możliwości na potrzeby środowiska lokalnego.
Pani Agnieszka Tomiczek, prowadząca filię Fundacji Blisko Domu w Nowogrodźcu, ukończyła Terapię Pedagogiczną, Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, Studium Terapii Rodzin, dwuletni kurs coachingu. Jest społecznikiem, ewangelizatorem. „W pracy z człowiekiem biorę pod uwagę nie tylko obszar psychiki i ciała, lecz uwzględniam istotę wymiaru duchowego, czerpiąc z chrześcijaństwa. Moją pasją jest spojrzenie logoterapeutyczne (”logos”=”sens”) na człowieka - uwzględniające wagę poczucia sensu w życiu, w szczególności w pokonywaniu kryzysów, zgodnie z dewizą: Kto znalazł w życiu „dlaczego”, znajdzie prawie każde „jak” – dodaje Pani Agnieszka.
Pomoc, którą świadczą specjaliści Fundacji Blisko Domu, ma następujący zakres:
- terapia rodzinna,
- terapia małżeńska,
- terapia indywidualna,
- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (w tym DDA).
Biuro Fundacji w Nowogrodźcu jest ładnie wyposażone i stwarza pogodny nastrój. O swojej misji członkowie Fundacji mówią tak:
„Miłość to dla nas najwyższa wartość. Należymy do Kościoła Katolickiego. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest Miłością. Łączą nas wspólne cele, które realizujemy najlepiej jak potrafimy. Jesteśmy pewni, że każdy może być szczęśliwy, dlatego pomagamy ludziom w budowaniu lepszej przyszłości ich samych i ich bliskich. Jeśli więc czujesz, że potrzebujesz zmiany w swoim życiu, ale nie bardzo wiesz, od czego zacząć... 
❄Doświadczasz silnych emocji, z którymi sobie nie radzisz?
❄Ciężko jest Ci nawiązywać i utrzymywać bliskie relacje?
❄Wychowałeś/aś się w rodzinie obciążonej trudnymi doswiadczeniami, czy traumami (alkoholizm, rozwód, przemoc, śmierć bliskich itp.) i czujesz, że skutki tych doświadczeń blokują Twój rozwój i szczęście?
❄A może jest to coś innego, o czym trudno jest Ci mówić, co sprawia, że odczuwasz cierpienie?
❄Twoje małżeństwo/rodzina przeżywa kryzys?
Czy którykolwiek z tych problemów dotyczy Ciebie?
Jeśli tak - warto postawić pierwszy krok i umówić się na konsultację."

Siedziba Fundacji Blisko Domu znajduje się przy ul. Lubańskiej 14, I piętro, nr 34 (wejście od podwórka) tel. 600 550 597, rejestracja telefoniczna.

Zdjęcia Fundacja w bydunku przy ul. Lubańskiej

Dzieci z wizytą u Burmistrza

„Jaki jest Pana ulubiony kolor? Czy umie Pan grać w gumę?
Jakie ma Pan hobby? A jak Pan ma na imię?...”

Jesteśmy prawie pewni, że takich pytań Pan Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca się nie spodziewał.

W dniu 17 stycznia br. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi odwiedzili Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Ugoszczeni przez gospodarza ciepłą herbatą i słodkościami, nie mieli oporów, aby zadawać nawet absurdalne pytania. Uśmiech z twarzy Pana Burmistrza nie znikał. Nie zabrakło również pytań o planowane inwestycje związane ze szkołą w Nowej Wsi i miejscowościami, w których mieszkają uczniowie tej szkoły.

Pan Burmistrz oprowadził uczniów po urzędzie. Niespodziewanie pracownicy różnych wydziałów znaleźli się pod ostrzałem pytań. Bezpośredniość i szczerość dzieciaków wywoływały uśmiech na twarzach wszystkich.

Uczniowie, którzy samorządności i demokracji uczą się od lat najmłodszych (uczestnicząc w wyborach do samorządu klasowego i szkolnego) mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje urząd i co leży w kompetencji samorządu gminnego.

Na koniec spotkania uczniowie wręczyli Burmistrzowi Nowogrodźca podziękowania za umożliwienie wizyty w nowogrodzieckim ratuszu i podarowali na pamiątkę swoje rysunki. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Pana Roberta Relicha podarunki sygnowane symbolami naszej gminy. Serdeczna i wesoła atmosfera sprawiła, iż uczniowie do szkoły wrócili bardzo zadowoleni.

P.S. Chyba możemy zdradzić, że Pan Burmistrz lubi kolor biały, który kojarzy mu się m.in. z żaglami. Te z kolei nawiązują do pływania, które jest jego hobby.

Źródło: SP w Nowej Wsi

>>>Więcej zdjęć - galeria SP w Nowej Wsi<<<

Podziękowania

Rysunku dla BN

Źródło: SP w Nowej Wsi