Mieszkańcy miejscowości Gierałtów i Czerna oraz Parzyc i wsi Kierżno od wielu lat czynnie zabiegali o naprawę dróg powiatowych relacji Gierałtów – Czerna oraz Parzyce – Kierżno.

Modernizacja powyższych dróg od dłuższego czasu stanowiła priorytet w dążeniach Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy Nowogrodziec.

W dniu 30 stycznia 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz Wicestarosta Mirosław Horzempa podpisali umowy o wspólnym finansowaniu inwestycji. W ramach zadań remontowane będą drogi na długości 470 mb – Parzyce – Kierżno oraz 380 mb – Czerna – Gierałtów.

Remont będzie polegał na odnowieniu starej nawierzchni wraz z odwodnieniem i poprawą poboczy.

Planowane zakończenie robót to maj 2019 r.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, zadeklarował pokrycie połowy kosztów wykonania zadania.

Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom Mieszkańcy gminy szybciej i bezpieczniej będą mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, miejsc wypoczynku i wybranych instytucji w celu załatwienia niezbędnych spraw.

RAPORT

z wyborów Sołtysów, Zastępców Sołtysów oraz Rad Sołeckich przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2019 r. w sołectwach w Gminie i Mieście Nowogrodziec

Wybory odbyły się w 13 sołectwach na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec. 

Dokonano wyboru Sołtysów, Zastępców Sołtysów i pozostałych członków Rad Sołeckich, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Zastępca

Rada Sołecka

1.

Czerna

Janina Czajkowska

Magdalena Twardowska

Paweł Bochenek

Barbara Grześków

Krzysztof Szewc

2.

Gierałtów

Mariola Orsa

Damian Kozioł

Aneta Wyspiańska

Szymon Zieliński

Radosław Kościuk

Agnieszka Andruchów

Marzena Cudna

3.

Godzieszów

Józefa Szwed

Jan Radziński

Stanisław Kojder

Tadeusz Łyp

Mirosław Zborowski

4.

Gościszów

Ludwik Torba

Lucyna Strączewska

Honorata Misiewicz

Przemysław Jadach

Monika Wojtasik

Kamila Jaworska

Dominika Biłan

5.

Kierżno

Agnieszka Janeczko

Ewelina Berlicka

Anna Majka

Sebastian Drozd

Andrzej Szabla

6.

Milików

Antonina Szelechowicz

Bożena Mierzwa

Joanna Gieryszowska

Anna Szewczyk

Stanisława Oleksy

7.

Nowa Wieś

Robert Zdanowski

Beata Kata

Łukasz Szymczak

Stanisław Sadowski

Agnieszka Sadowska

Daniel Hamkało

Dariusz Drąg

8.

Nowogrodziec

Stanisław Kowalik

Ryszard Lewiński

Anna Janiec

Regina Walęga

Janina Żurawska

9.

Parzyce

Anna Słoma

Katarzyna Kiecenka

Mateusz Herman

Helena Dolecka

Wiesław Szajwaj

Teresa Szczepańska

Stanisław Słoma

10.

Wykroty

Krystyna Proć

Krzysztof Igras

Agnieszka Osip

Barbara Wójtowcz-Prusinowska

Piotr Trzeciak

11.

Zabłocie

Agnieszka Góral

Krzysztof Faltyn

Sebastian Rutkowski

Iwona Góra

Teresa Pal

12.

Zagajnik

Katarzyna Karyszyn

Mariola Krasiej

Maria Rojek

13.

Zebrzydowa

Łukasz Sadowski

Wojciech Pałka

Barbara Różnicka-Kurek

Mariola Sokołowska

Ewa Górak

szkolenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation lub AgilePM Foundation, kończące się egzaminem certyfikującym.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne.

Miejsce szkolenia: BOLESŁAWIEC
Terminy: 15-17.02.2018 - Prince2
22-24.02.2018 - AgilePM

O szczegółach dowiedzą się Państwo telefonicznie: 506 816 531 lub mailowo: dominika.waldheim-zielinska@processteam.pl

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w Bolesławcu!

<<<Regulamin projektu>>>

Plakat Bezpłatne szkolenia Bolesławiec

Dnia 22 stycznia 2019 roku w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom. Sygnatariusze porozumienia to Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Nowogrodziec, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka i Gmina Osiecznica.

Całoroczne i całodobowe schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn znajduje przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu i jest prowadzone przez bolesławiecki oddział PCK. Celem placówki jest zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych oraz pomoc podopiecznym powrotu do życia w społeczności. Schronisko udziela nieodpłatną pomoc psychologiczną, medyczną i prawną.

Zapewnienie schronienia w schronisku, zgodnie z podpisanym porozumieniem, dotyczy mężczyzn z terenu Miasta Bolesławca, Gminy i Miasta Nowogrodziec, jak również gmin: Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica i Gromadka.

Porozumienia zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do partycypacji w kosztach utrzymania schroniska, jako dotacji celowej, jak również ustala dla każdej z gmin ilość miejsc w schronisku. Określono następującą ilość bezdomnych osób, które mogą przebywać w schronisku: Gmina Miejska Bolesławiec -19 miejsc, Gmina Bolesławiec - 6 miejsc, Gmina i Miasto Nowogrodziec - 3 miejsca, Gmina Gromadka - 3 miejsca, Gmina Warta Bolesławiecka - 3 miejsca, Gmina Osiecznica - 1 miejsce.

Podopieczni placówki mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów i spraw życia codziennego.

uwaga rodzice

Specjalny list skierowali do rodziców i opiekunów Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Przedstawili w nim obecnie obowiązujące rozwiązania prawne, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”, a przede wszystkim zaapelowali o odpowiednie wsparcie dla młodych ludzi. 

<<<Zachęcamy do zapoznania się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji>>>

list glownego inspektora sanitarnego i komendanta glownego policji do rodzicw