Dwie gruntowe drogi do pól na terenie gminy Nowogrodziec - jedna o długości 150 m, a druga ponad 700 metrów, będą miały niebawem porządną nawierzchnię.

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu otrzymał dotację na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

>>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Dostali pieniądze na dwie drogi<<<

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 668, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/397/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
ogłasza
II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku

it handyman s

Aktualnie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu trwa nabór na stanowisko informatyka.

Gwaratnujemy:

  • umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
  • zarobki adekwatne do posiadanego doświadczenia.

Na zgłoszenia czekamy do 23 lipca 2019 do 15.30.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://bip.nowogrodziec.pl/2080/14/nabor-na-stanowisko-mlodszy-referent-ds-informatyki.html , pod nr tel. 75 738 06 96 lub w urzędzie, w pokoju 29 (kadry).