deszczowa410

30 kwietnia br. Burmistrz Nowogrodźca zawarł z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego Gminy Nowogrodziec pn. ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodźcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2020 - Oś priorytetowa 4: Środowisko i Zasoby, Działanie 4.5 ,,Bezpieczeństwo”, Schemat 4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami.

Parkomat zd

 

Szanowni Mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 r. wznowiony zostaje pobór opłat w strefie płatnego parkowania w  Nowogrodźcu.

odpady 410

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 r. na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie tzw. „wystawki”.

dach zebrzydowa 410

18 maja br. rozpoczęły się prace związane z remontem pokrycia dachu na budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej.

Ratusz 

    

Informujemy, że od 25 maja 2020 r .