Wizyta kwiecień2015 zd

W dniach 27-30 kwietnia 2015 roku odbyła się oficjalna wizyta delegacji Gminy Nowogrodziec na czele z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem w partnerskiej Gminie Srbac (Bośnia i Hercegowina). W składzie delegacji byli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz oraz przedstawiciele społeczności lokalnej gminy.

Naczelnik gminy Srbac Drago Ćirić wraz z Przewodniczącym Zgromadzenia Miejskiego Zoranem Đukić serdecznie powitali gości z Polski. Pan Drago Ćirić po raz kolejny przypomniał zebranym na uroczystym powitaniu mieszkańcom Srbac, że z 15 tysięcy mieszkańców Nowogrodźca, 13 tysięcy – pochodzą właśnie z gminy Srbac, ponieważ ich przodkowie ponad 60 lat temu mieszkali jeszcze na tym obszarze.
"Cieszę się z rozwoju współpracy kulturalnej, wielokrotnie prezentowaliśmy nawzajem dorobek zespołów folklorystycznych, rozwija się turystyka religijna, gdyż coraz więcej mieszkańców Nowogrodźca odwiedza groby swoich przodków w Novom Martincu, Rakovcu, Kunovi, jak również w innych miejscowościach gminy Srbac. Wierzę, że będziemy kontynuować i rozwijać naszą współpracę" - powiedział Naczelnik gminy Srbac Drago Ćirić.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wręczył odznaczenia – pamiątkowe medale Naczelnikowi gminy Srbac Drago Ćirić, Przewodniczącemu Zgromadzenia Miejskiego Zoranowi Đukić, Dziekanowi Dekanatu Srbac księdzu Željko Šarić, Proboszczowi Nožičkiemu Slavko Debeljak, Sołtysowi Starego Martinca Mirosłavowi Ćetojević oraz mieszkańcowi Bogoljubowi Ristić, którzy w sposób szczególny przyczynili się do zacieśnienia partnerskich stosunków między dwoma narodami.

Następnie oficjalna delegacja gminy Nowogrodziec odwiedziła Szkołę Podstawową „Jovan Jovanović Zmaj“ w Srbac, gdzie można było obejrzeć przebieg prac remontowych, przekonać się w wysokim poziomie jakości wykonywanych robót, związanych z remontem dachu i montażem stolarki. Szczególne zainteresowanie wzbudził odremontowany gabinet nauczania religii prawosławnej, który uznawany jest za najpiękniejszy w Republice Serbskiej. Gmina Nowogrodziec była jednym z darczyńców na remont Szkoły Podstawowej, która bardzo ucierpiała po wielkiej powodzi w maju 2014 roku. Dyrektor szkoły Veroljub Maletić serdeczne podziękował za wielki dar serca mieszkańcom Nowogrodźca, szczególne podziękowania kierując na ręce Gospodarza gminy Nowogrodziec Roberta Relicha.

Przedstawiciele naszej gminy odwiedzili również Centrum dla dzieci specjalnej troski. Naczelnik Drago Ćirić opowiedział o budowie nowego parku tuż przy Centrum, inwestycja ma być zakończona w najbliższych dniach.

Władze gminy Nowogrodziec przekazali zaproszenie dla władz samorządowych Srbac do wspólnych obchodów Święta Pieczenicy w Gościszowie, jak również do udziału w uroczystościach sierpniowych - Dni Gminy Nowogrodziec 2015 „III Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą”.

Tradycyjnie już przedstawiciele oficjalnej delegacji naszej gminy odwiedzili groby przodków, składając kwiaty i zapalając znicze, by w ten sposób uhonorować pamięć Polaków pochowanych na ziemiach serbskich.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich uzgodnił z przedstawicielami władz gminy Srbac plan organizacji wydarzenia - ustawienia drewnianego krzyża na starym cmentarzu polskim w Novi Martinac, upamiętniającego Polskich osadników gminy Srbac w latach 1900-1945.

>>Relacje naszych partnerów z gminy Srbac<<

Wizyta delegacji nc 05. 2015 w Srbac