PITEK - WITRYNA zd

Narzędziem realizacji zamierzeń promocyjnych turystycznych Gminy Nowogrodziec jest powstały w strukturze Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Punkt Informacji Turystycznej Edukacyjnej i Kulturalnej.

Placówka jest swoistego rodzaju interaktywnym punktem informacyjnym zajmującym się turystyką w naszej gminie, ponadto pełni rolę punktu informacyjnego dotyczącego wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowych odbywających się w Gminie Nowogrodziec. Można tu nieodpłatnie pobrać materiały promocyjne w postaci folderów, ulotek, Informatora Gminnego „Kurier Nowogrodźca", gadżetów promujących gminę. Placówka jest także centrum informacji dotyczącej naszych partnerów zagranicznych: Srbac (Bośnia i Hercegowina) i Przemyślany (Ukraina).


Chcemy skatalogować stare fotografie z wizerunkiem naszej gminy oraz gmin partnerskich – miejsc zamieszkania wielu naszych przodków oraz utworzyć mobilne wystawy. Zamierzamy także eksponować wyroby artystyczne i rzemieślnicze miejscowych twórców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, pasjonatów, nauczycieli plastyki i twórców ludowych, Młodzież i Seniorów - wszystkich chętnych uczestniczyć w tworzeniu godnego wizerunku naszej małej Ojczyzny!


Naszą najlepszą wizytówką są nasi Mieszkańcy, czekamy na Was! Pomożemy zorganizować wystawę prac, prezentując je równocześnie w Informatorze Gminnym „Kurier Nowogrodźca" i na naszej stronie internetowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach wiejskich i imprezach lokalnych, w gminach partnerskich oraz licznie odwiedzającym gminę turystom!

Zapraszamy serdecznie!!!

 

A.Veer