2 herbyNowSrbac

W dniu 2 listopada br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w imieniu władz samorządowych i społeczności Gminy i Miasta Nowogrodziec złożył życzenia wszystkim Mieszkańcom partnerskiej Gminy Srbac z okazji Święta Gminy Srbac.

do Srbac

Przekazane przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha w dniu 13 października br. dary dla potrzebujących Mieszkańców Gminy Srbac, zebrane podczas zbiórki publicznej w Gminie Nowogrodziec, zostały zagospodarowane przez Czerwony Krzyż Srbac.

>>Relacje z partnerskiej Gminy Srbac "Wręczyli pomoc z Nowogrodźca"<<