Info UM

W listopadzie 2020 r. Gmina Nowogrodziec z inicjatywy Roberta Relicha – Burmistrza Nowogrodźca udzieliła pomocy finansowej za pośrednictwem powiatu bolesławieckiego, na udział w realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu” na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

Powyższe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Przekazane środki finansowe w wysokości 4.000 zł  pomogły w zakupie specjalistycznej drukarki UV, która ma za zadanie ułatwić codzienne funkcjonowanie i zadbać o bezpieczeństwo niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.