Drukuj
Odsłony: 709

410

 

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał porozumienie międzygminne w sprawie realizacji zadania określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej polegającego na obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym.

Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Nowogrodziec, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka i Gmina Osiecznica.

Całoroczne i całodobowe schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn znajduje przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu i jest prowadzone przez bolesławiecki oddział PCK. Celem placówki jest zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych oraz pomoc podopiecznym powrotu do życia w społeczności. Schronisko udziela nieodpłatną pomoc psychologiczną, medyczną        i prawną. Zapewnienie schronienia w schronisku, zgodnie z podpisanym porozumieniem, dotyczy mężczyzn z terenu Miasta Bolesławca, Gminy i Miasta Nowogrodziec, jak również gmin: Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica i Gromadka.

Porozumienie zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do partycypacji w kosztach utrzymania schroniska, jako dotacji celowej, jak również ustala dla każdej z gmin ilość miejsc w schronisku. Określono następującą ilość bezdomnych osób, które mogą przebywać w schronisku: Gmina Miejska Bolesławiec -17 miejsc, Gmina Bolesławiec - 6 miejsc, Gmina i Miasto Nowogrodziec - 3 miejsca, Gmina Gromadka - 3 miejsca, Gmina Warta Bolesławiecka - 3 miejsca, Gmina Osiecznica - 1 miejsce.

Podopieczni placówki mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów i spraw życia codziennego.

Wsparcie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez samorząd Gminy Nowogrodziec jest wyrazem troski i pomocy osobom, które z różnych powodów znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Problem społeczny, jakim jest zjawisko bezdomności, należy do jednego z najbardziej złożonych i trudnych.