SESJA BUDŻETOWA450

Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwaliła budżet na 2021 rok. Podczas obrad  XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 stycznia 2021 r,. radni opowiedzieli się za przedłożonym przez Roberta Relicha - Burmistrza Nowogrodźca projektem budżetu na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

Projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z treści uchwały budżetowej wynika, że planowane dochody Gminy w bieżącym roku wyniosą 70.516.138,00 zł, a wydatki 72.840.487,00 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 2.324.349,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Podczas obrad Rady Miejskiej obecnych było 13 radnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

<<XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu>>