Drukuj
Odsłony: 415

policja410

Przekazujemy komunikat Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w sprawie naboru do pracy.

Jeśli chcesz zostać policjantem przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu - Zespół Kadr i Szkolenia, tel. 47 873 32 58. Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz wstępując już dziś do Policji.

Pobierz kwestionariusz NOWY KWESTIONARIUSZ OSOBOWY już dzisiaj i rozpocznij proces rekrutacyjny.

Od sierpnia duże ułatwienie dla kandydatów: mogą poćwiczyć do testu sprawności fizycznej pod okiem wrocławskich policyjnych instruktorów, egzaminy w dolnośląskiej komendzie Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

-   obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;

     który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

-     korzystający z pełni praw publicznych;

-     posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

-     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

-   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

-   ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

PYTANIA TESTOWE NIEZAWIERAJĄCE ODPOWIEDZI ORAZ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Żródło: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.