Drukuj
Odsłony: 657

kanalizacja deszczowa

Dnia 30 lipca 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zawarł umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w Nowogrodźcu z przedsiębiorstwem Zakład Remontowo Budowlany „DRAGON” Stanisław Kleina. Inwestycja związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozpoczęła się w 2016 roku w rejonie ulic Asnyka, Kolejowej, Górników, Parkowej, Kopernika, Kwiatowej, Różanej, Miodowej, Chopina, Podleśnej, Kusocińskiego i Robotniczej. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ostatniego oraz największego etapu inwestycji obejmującego przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej na rury PP – B 500 i 800 mm oraz budowę zbiornika retencyjnego 420 m3 na trasie kanalizacji.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2020 - Oś priorytetowa 4: Środowisko i Zasoby, Działanie 4.5 ,,Bezpieczeństwo”, Schemat 4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami.

Wartość dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1,77 mln zł., co stanowi 85 % kosztów zadania.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowogrodźca poprzez dostosowanie infrastruktury odbierającej i służącej zagospodarowaniu wód opadowych. W rezultacie wykonanych prac, istniejąca infrastruktura zostanie dostosowana do wymogów technicznych oraz do coraz częściej odnotowywanych negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych (gwałtowne opady, nawałnice).

Dla sprawnego funkcjonowania systemu odbioru wody deszczowej konieczne są inwestycje modernizacyjne kanalizacji w obrębie dróg zarządzanych przez Powiat Bolesławiecki tj. ul. Kolejowej i ul. A. Mickiewicza w Nowogrodźcu. Często występujące gwałtowne opady deszczu wymagają interwencji Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej co przyczynia się do łagodzenia ich negatywnych skutków.  

logotyp kanalizacja