Drukuj
Odsłony: 819

wieża410

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wieża widokowa została wzniesiona przez mieszczanina nowogrodzieckiego Alfreda Simona w 1892 r. dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia jego rodziny z Francji do Nowogrodźca. Wieżę wzniesiono na wzór średniowiecznego kasztelu z miejscowego ciosanego piaskowca i cegły produkowanej w miejscowości Ołdrzychów. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji opasała ją drewniana konstrukcja działającej tutaj restauracji.

W ramach zadania wykonana została obróbka blacharska – żygacz z blachy tytan-cynk oraz instalacja odgromowa, w obrębie elewacji wykonany został remont elementów architektonicznych z cegły ceramicznej i piaskowca, w obrębie elewacji odtworzona została stolarka okienna oraz drzwiowa, wykonany został remont schodów wewnętrznych wachlarzowych oraz remont stropu wieży i tynków wewnętrznych w obrębie obokni. Wykonano również remont zagospodarowania terenu poprzez rozebranie ceglanego ośmiobocznego cokołu wokół wieży i jego odtworzenie z nowej cegły, remont murków oporowych i nawierzchni placu wokół wieży oraz nawierzchni schodów wejściowych, odtworzenie ścieżek pieszych.

Planujemy również zamontowanie ławek i koszy na śmieci, wyczyszczenie parku z krzaków i samosiejek, aby park służył wszystkim Państwu - Mieszkańcom Gminy i Miasta Nowogrodziec jako miejsce do odpoczynku.

Realizacja inwestycji jest operacją w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Całkowity koszt projektu wynosi blisko 391 tys. zł., a wartość wsparcia z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 190.890,00 zł.

Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca: „Projekt jest kolejnym działaniem zmierzającym do zwiększenia potencjału atrakcyjności turystycznej miasta”.

images

wieża 1 1000

wieża 1000