wojna 410

Postawa każdego Mieszkańca odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Dosłownie wczoraj odbyły się uroczyste obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a dziś bardzo ważna, kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej.

Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice pozostawały w pamięci naszych Mieszkańców, jesteśmy zobowiązani wobec naszych przodków, którzy walczyli przelewając krew, oddając życie za  Ojczyznę.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu dzieci nie tylko na dobrych obywateli, ale po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie dla nas samych, naszej lokalnej społeczności. Autorytety i drogowskazy do godnego naśladowania w życiu są obecne na kartach historii Polski, literaturze polskiej, muzyce, sztuce i kulturze. Nie brak przykładów do naśladowania w czasach nam współczesnych.

Pomni doświadczeń historycznych II wojny światowej w latach 1939 – 1945 apelujemy o pokój na świecie, głosząc hasła współpracy, szacunku i wolności w obronie demokratycznych praw. Nie zapominajmy o Kombatantach, którzy walczyli za naszą wolność i pokój. Dziękujemy za ofiarne poświęcenie i odwagę w walce z najeźdźcą i obronę Rzeczypospolitej Polskiej.