DSC03794 WWW

Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a komitetem strajkowym zapoczątkowało przemiany systemowe, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej.

W sierpniu 1980 r. w całym kraju rozpoczęły się masowe strajki. Był to jeden z najbardziej znaczących miesięcy w historii PRL. 14 sierpnia pracę przerwali robotnicy Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Domagali się m.in. utworzenia wolnych związków zawodowych, podwyżek płac, wolnych sobót i budowy pomnika ofiar grudnia ’70 oraz przywrócenia do pracy Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz. Skutkiem strajków było podpisanie porozumienia robotników z władzą. 31 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisy pod porozumieniem uroczyście złożyli Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski. Wydarzenia sierpniowe stały się podwalinami pod utworzenie NSZZ "Solidarność".

Dla uczczenia 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pod pomnikiem Solidarności w Bolesławcu kwiaty złożyli: Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca, Zbigniew Razik - Przewodniczący Terenowej Organizacji NSZZ Solidarność w Powiecie Bolesławieckim, Ryszard Ratajczak – Członek Zarządu NSZZ Solidarność oraz Barbara Ratajczak – Członek NSZZ Solidarność.

sierpien 1000