images

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa  w Bolesławcu zaprasza rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS do wzięcia udziału w internetowym konkursie pod hasłem ”Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz”. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 20.08.2020r. – 17.09.2020r

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu w gospodarstwie rolnym listy kontrolnej, dzięki której można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe. Na podstawie listy rolnik oceni gospodarstwo rolne pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem zwierząt gospodarskich. Listy kontrolne są dostępne na stronie internetowej KRUS pod linkiem: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku.pl oraz w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Bolesławcu. Wypełnioną i podpisana listę kontrolną należy przesłać lub osobiście dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Bolesławcu (adres: KRUS, ul. Bankowa 6e,          59-700 Bolesławiec) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które przedstawią swoje gospodarstwo z jak najmniejszą liczbą zagrożeń. W przypadku większej liczby bezpiecznych gospodarstw Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wyłonienia laureatów konkursu w drodze losowania.

Listy kontrolne wraz z załącznikami należy dostarczyć do Placówki KRUS w Bolesławcu osobiście lub drogą pocztową w terminie do 18.09.2020r.

Wręczenie nagród nastąpi 25 września 2020r. w siedzibie Placówki KRUS w Bolesławcu, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu zwycięzców o tym fakcie.

W zakładce ROLNICTWO znajduje się: regulamin konkursu, lista kontrolna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.