Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2020 r.  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
Interpelacje i zapytania radnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską w Nowogrodźcu uchwały  zwalniającej z podatku od nieruchomości przedsiębiorców lub przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., w związku z trwającą epidemią COVID -19;
  2. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Zebrzydowa;
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2019 rok;
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.
Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
Zakończenie obrad.
 
Transmisja z obrad będzie dostępna >> TUTAJ <<