30 lecie jst

Rok 2020 jest rokiem szczególnym dla wspólnoty jakią stanowi samorząd, mija bowiem 30 lat od pierwszych w pełni wolnych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 roku. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

Jubileusz XXX –lecia samorządu terytorialnego to doskonała okazja do podsumowań. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Powstało wiele inwestycji: budowy i remonty dróg, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych, a co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.

Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby nikomu w domu ojczystym nie zabrakło chleba i aby wszyscy czuli się bezpiecznie.

Z perspektywy minionych 30 lat widzimy, że samorząd spełnił pokładane w nim nadzieje, nastąpił rozwój samorządności i obywatelskości, polepszyła się jakość życia mieszkańców. Wystarczy spojrzeć wokół, aby zobaczyć ile zmieniło się w naszej przestrzeni publicznej. Należy przy tym pamiętać, że każda powstała inwestycja, czy podjęta inicjatywa to ogrom zaangażowania i ciężkiej pracy wielu osób.

Z okazji Jubileuszu XXX-lecia Samorządu Terytorialnego wszystkim, którzy  współtworzyli i współtworzą samorząd, wszystkim którzy w jakikolwiek sposób         przyczynili się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny, Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Członkom Stowarzyszeń, Rolnikom i Przedsiębiorcom składam wyrazy szacunku i podziękowania za trud i poświęcenie.

Z całego serca życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności,  dobroci i radości oraz ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

                                                                                                                                                                                                                      Robert Relich

                                                                                                                                                                                                               Burmistrz Nowogrodźca