Ratusz 

    

Informujemy, że od 25 maja 2020 r .

Urząd Miejski w Nowogrodźcu przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych (dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zasłanianie nosa i ust).
      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
      Osoby przebywające w holach przeznaczonych do oczekiwania na załatwienie sprawy powinny zachować odpowiednią odległość między sobą.