Informujemy, iż:

Według stanu na dzień 19 kwietnia 2020 r. w wyniku przeprowadzonych badań wśród wszystkich pacjentów Zakładu Opieki Paliatywno- Hospicyjnej oraz Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego prowadzonych przez SPZOZ przebywa łącznie 23 osoby z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronowirusem, na łączną liczbę pacjentów wynoszącą 70 osób. Powtórne badania zostaną wykonane w najbliższych czasie w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bolesławcu oraz Szpitalem Jednoimiennym w Bolesławcu.

Stan hospitalizowanych pacjentów jest stabilny, pacjenci w dalszym ciągu nie wykazują objawów choroby COVID-19.

Ogólna liczba zakażeń wśród pracowników wynosi 14 osób na łączną liczbę 60 osób. Nadal trwają badania personelu.

Udzielanie świadczeń medycznych jest zabezpieczone przez 11 osobowy personel, który pozostaje z pacjentami. Pragniemy wyrazić naszą największą wdzięczność oraz szacunek za zaangażowanie oraz poświęcenie.

Jedynym rzetelnym źródłem informacji jest Urząd Miejski oraz SPZOZ w Nowogrodźcu
Uprzejmie prosimy o zaufanie i empatię.

 

Burmistrz Nowogrodźca                    

Robert Relich      

 

Dyrektor SP ZOZ

Robert Adaszewski