DYŻURY RADNYCH410

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, informujemy o zawieszeniu dyżurów radnych, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Mieszkańcy mogą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy e-mailowe radnych umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. O wznowieniu dyżurów radnych zostaniecie Państwo poinformowani na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl po unormowaniu się sytuacji w Polsce.