Gmina Nowogrodziec już po raz trzynasty organizuje prace społecznie użyteczne. Na przestrzeni lat, tj. od 2008 roku w wykonywaniu ich uczestniczyło około 350 osób. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Te prace organizowane są przez gminy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. 

Prace wykonywane są odpłatnie przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 godzin w miesiącu. Rodzaje prac, wykonywanych na terenie naszej gminy, to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych, porządki wokół ludmerów, jak również usługi opiekuńcze.

Do prac społecznie użytecznych może zostać skierowana osoba korzystająca z pomocy społecznej, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne, objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej.

W dniu 17 lutego 2020 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Celem spotkania było omówienie realizacji zadania w roku bieżącym. Dla osób zaangażowanych w realizację projektu Prace społecznie użyteczne, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu BHP.

W tym roku prace wykonywane będą w okresie od 17 lutego 2020 roku do 31 października 2020 roku przez 15 osób z następujących miejscowości: Gościszów - 2 osoby, Milików - 2 osoby, Wykroty - 3 osoby, Godzieszów - 1 osoba, Zebrzydowa - 2 osoby, Nowogrodziec - 4 osoby oraz Parzyce - 1 osoba.