Akcja saperska zd

Akcja wydobycia i neutralizacji niewybuchu z czasów II wojny światowej, rozpoczęła się w dniu dzisiejszym, 24 stycznia o godzinie 11.00 przy wieży widokowej w Nowogrodźcu. Działania zaangażowanych służb odbywały się zgodnie z planem. O godzinie 12.30 akcja została zakończona pomyślnie.

W dniu 23 styczna br. w godzinach popołudniowych Burmistrz Nowogrodźca otrzymał informację z placu budowy przy wieży widokowej o podejrzeniu znalezienia niewybuchu.

W trybie pilnym wstrzymano wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu i niezwłocznie poinformowano odpowiednie organy o znalezisku. Natychmiast teren budowy został zabezpieczony, zaś do czasu przybycia jednostki saperskiej, Policja oraz Straż Miejska pilnowały rejonu, w którym znaleziono podejrzany przedmiot. Zaangażowane przez Burmistrza kompetentne służby oceniły niewybuch oraz moc ewentualnego zasięgu rażenia.

Po ocenie fachowców Burmistrz Robert Relich wydał pilny komunikat, w którym zarządził ewakuację wszystkich osób przebywających w rejonie zagrożenia, czyli w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu.

W dniu dzisiejszym, 24 stycznia, została sprawnie przeprowadzona ewakuacja, zgodnie z założonym w dniu wczorajszym planem.

W związku z zakończonymi działaniami zabezpieczających służb, dotyczącymi zagrożenia po znalezieniu niewybuchu w rejonie wieży widokowej w Nowogrodźcu, Burmistrz o godzinie 12.30 odwołał ewakuację.
   Burmistrz Robert Relich serdecznie dziękuje wszystkim przedstawicielom służb Wojska, Policji, PSP, OSP Nowogrodziec, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gierałtów, OSP Czerna, OSP Gościszów, OSP Zebrzydowa, przedstawicielom służb medycznych za pomoc, zaangażowanie i współpracę. „Doceniam i dziękuję za pracę Saperom, służbom technicznym firm Tauron i Operatora Sieci Gazu Ziemnego, dyrekcji Kopalni Surowców Mineralnych Surmin Kaolin, spółce Hydro-Tech, Pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy. Szczególnie dziękuję Mieszkańcom za odpowiedzialność, zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności!” – Robert Relich.

Akcja saperska zdjęcia 1000pks