W dniu 21 stycznia 2020 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, wraz z przedstawicielami samorządów gmin z terenu powiatu bolesławieckiego, podpisał umowę dotyczącą wspólnego finansowania Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu.

Podczas spotkania w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu Danuta Zielińska poinformowała zgromadzonych sygnatariuszy umowy o trybie funkcjonowania Schroniska, w którym jest 35 miejsc. Celem placówki jest zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych oraz pomoc podopiecznym w powrocie do życia w społeczności. Schronisko udziela nieodpłatną pomoc psychologiczną, medyczną i prawną. Placówka  znajduje się przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu. 

Podopieczni schroniska mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów i spraw życia codziennego.

Warto przypomnieć, że porozumienie międzygminne w sprawie udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom zostało podpisane dnia 22 stycznia 2019 roku w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu. Sygnatariusze porozumienia to Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Nowogrodziec, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka i Gmina Osiecznica.

Wsparcie przez władze samorządowe Gminy Nowogrodziec funkcjonowania Schroniska dla Mężczyzn jest wyrazem troski i pomocy osobom, które z różnych powodów znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Problem społeczny, jakim jest zjawisko bezdomności, należy do jednego z najbardziej trudnych.

„Jeśli chodzi o problem bezdomności, powiem krótko - Pomagajmy i nie osądzajmy! Tego założenia właśnie się trzymam. Moje przemyślenia dotyczące tak złożonego zjawiska, jakim jest bezdomność, nie pozwalają mi nie angażować się w to ważne przedsięwzięcie – walkę z problemem bezdomności, stanowiącym w dzisiejszych czasach problem ogólnoświatowy.” – Burmistrz Robert Relich. „Więc, korzystając z tej okazji, zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec - Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych, nieporadnych, starszych, osób w trudnej sytuacji! Zwracajmy uwagę na innych, na potrzebujących, szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy zimno zagraża ich życiu. Bądźmy wrażliwi i sprawdzajmy, czy osoby spotkane na ulicy nie potrzebują naszej pomocy lub schronienia. Nie muszę dodawać, że nasza pomoc może uratować czyjeś życie!” – podkreśla Burmistrz Nowogrodźca.

Gdy widzimy osobę potrzebującą wsparcia, możemy to zgłosić właściwym służbom. Zgłoszenia przyjmuje policja, straż miejska oraz pogotowie. Można też zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o konieczności pomocy.