Podpisanie umowy wieża zd

Gruntownego remontu doczekała po wielu latach wieża widokowa w Nowogrodźcu - jeden z głównych zabytków Gminy i Miasta Nowogrodziec! 

16 stycznia br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na renowacji wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Obiekt ten jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W ramach zadania wykonana zostanie obróbka blacharska – rzygacz z blachy tytan-cynk oraz instalacja odgromowa. W obrębie elewacji wykonany zostanie remont elementów architektonicznych z cegły ceramicznej i piaskowca. Również w obrębie elewacji odtworzona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa, wykonany zostanie remont schodów wewnętrznych wachlarzowych oraz remont stropu wieży i tynków wewnętrznych w obrębie obokni.

Przewiduje się również odpowiednie zagospodarowanie terenu poprzez rozebranie ceglanego ośmiobocznego cokołu wokół wieży i jego odtworzenie z nowej cegły, remont murków oporowych i nawierzchni placu wokół wieży oraz nawierzchni schodów wejściowych, jak również odtworzenie ścieżek pieszych o nawierzchni gruntowej.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: KWADRAT Sp. z o.o. z Krakowa oraz RENOVATORIUM KONSERWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Maciej Mazur z Krakowa. Wykonawca inwestycji wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Zakończenie inwestycji przewiduje się na III kwartał br.

Warto również podkreślić, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w obecności Pawła Czyszczonia, Dyrektora Wydziału PROW, została podpisana przez Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca, umowa na realizację inwestycji "Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu". Wartość dofinansowania dla Gminy Nowogrodziec wyniesie 190 800 złotych. Są to już kolejne środki, które zwiększają pulę pozyskanych unijnych pieniędzy w kwocie 250 mln złotych. 

Z historii zabytkowej wieży widokowej w Nowogrodźcu.

Na wzniesieniu, po południowej stronie miasta, w kierunku Gościszowa kilkaset metrów od murów miejskich znajduje się wieża widokowa. Wzniesiona została ona przez mieszczanina nowogrodzieckiego Alfreda Simona w 1892r. dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia jego rodziny z Francji do miasta Nowogrodźca. Wieżę wzniesiono na wzór średniowiecznego kasztelu z miejscowego ciosanego piaskowca i cegły ołdrzychowskiej. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji opasała ją drewniana konstrukcja działającej tutaj restauracji.

podpisanie wieża

Wieża widokowa w Nowogrodźcu 500pks