Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Zarządzeniem Zastępczym z dnia 10 września 2019 roku Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wygasił mandat Radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu – p. Krzysztofa Durdy. Wojewoda powiadomił także o tym fakcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Powodem było naruszenie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym (prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowogrodziec).

Powyższe działania poprzedzone były postępowaniem toczącym się przed Wojewodą Dolnośląskim.

 

Mimo wezwania pismem przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka dnia 19 czerwca 2019 roku, Rada Miejska w Nowogrodźcu nie podjęła uchwały w sprawie wygaszenia mandatu ww. Radnemu, lekceważąc (nie uwzględniając) tym samym stanowisko Wojewody.

Z tego też względu Wojewoda wydał dnia 10 września 2019 r zarządzenie zastępcze w przedmiotowej sprawie.

Treść Zarządzenia zastępczego Wojewody  dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/14820/zarzadzenie-zastepcze-wojewody-dolnoslaskiego.pdf

Wielokrotnie Burmistrz Robert Relich ostrzegał Radę Miejską o nieprawidłowościach dotyczących sprawowania mandatu Radnego Krzysztofa Durdy, jednak Radni z Klubu Skutecznie i Razem, którym kieruje Michał Sudoł, ignorowali powyższe ostrzeżenia.

Radny Krzysztof Durda złożył do Sądu Administracyjnego skargę w sprawie wydanego Zarządzenia o wygaszeniu mandatu, zaś Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem wydanym w dniu 15 stycznia 2020 roku, oddalił skargę p. Durdy co oznacza, iż wygaszenie mandatu było prawidłowe i p. Durda nie powinien pełnić funkcji radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.