Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

       Dnia 03 grudnia 2019 r. przedłożyłem Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok. Plan finansowy jest jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących o kierunkach rozwoju i działalności Gminy w poszczególnych działach i zadaniach samorządu lokalnego. Priorytetem jest zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania jednostek budżetowych, współpraca z jednostkami finansowanymi z budżetu i realizacja zadań własnych i zleconych. Inwestycje to zadania kontynuowane przy znaczącym udziale środków z Unii Europejskiej.
      Zachęcam do zapoznania się z planem finansowym Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.

>>>>>Projekt budżetu na rok 2020<<<<<<

                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                                                           Robert Relich
                                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca