W Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach odbył się II koncert ,,Dla Niepodległej", podczas którego uczczono 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wzięli m.in. Członek Zarządu Rady Powiatu Bolesławieckiego Jolanta Deberna, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Łukasz Izydorczyk wraz z Radnymi, Skarbnik Gminy Nowogrodziec Irena Johna-Rudko, ks. Sławomir Kowalski, prezesi zaprzyjaźnionych organizacji, Dyrektor szkoły Wiesława Traczyk, grono pedagogiczne, uczniowie szkoły, ich rodzice, społeczność wsi Wykroty, Zagajnika oraz Godzieszowa, a także emerytowani pracownicy szkoły. Uroczystość prowadziła Pani Małgorzata Sokalska wraz z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Rafałem Golą.

Na pięknie przystrojonej sali gimnastycznej szkoły uczniowie, przybyli goście wraz z całą społecznością szkoły odśpiewali hymn narodowy. Następnie uczniowie kl. 4 przedstawili krótką inscenizację poświęconą rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Pani Beaty Jachimowicz i nauczycielki języka polskiego Pani Sabiny Byszewskiej. Następnie organizatorzy koncertu powitali przybyłych gości i zaprosili do wspólnego śpiewania. Pieśni patriotyczne wykonali uczniowie każdej klasy uczącej się w naszej szkole. Przygotowywali się oni pod czujnym okiem wychowawców, którzy zadbali o dobór repertuaru oraz jego wykonanie. Muzyczną oprawą zajęła się Pani Agnieszka Orawiec, nauczyciel muzyki. Występy przygotowali również pojedynczy reprezentanci klas oraz chór szkolny. Przybyli goście i mieszkańcy naszych miejscowości śpiewali wszystkie pieśni wraz z występującymi. Słowa pieśni i wizualizacje do nich wyświetlały Panie Beata Jachimowicz i Beata Zawrotniak, które je wcześniej przygotowały. Jedną z pieśni wykonała sołtys wsi Wykroty Pani Krystyna Proć w duecie z Panią Wandą Słabicką. Natomiast pod koniec uroczystości utwór ,,Po ten kwiat czerwony” wykonała Pani Wiesława Traczyk, Dyrektor szkoły, a na koniec piękną pieśń Sławy Przybylskiej ,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”zaśpiewała większość grona pedagogicznego szkoły.

Jednym z elementów koncertu było podziękowanie tym, którzy w codziennym życiu wykazują się postawą patriotyczną i działają dla dobra naszej małej Ojczyzny, w tym dla szkoły podstawowej. Popłynęły one szczególnie do tych, którzy pomogli w uratowaniu i odświeżeniu budynku przy ul. Głównej 106, który obecnie należy do Szkoły Podstawowej w Wykrotach oraz wspierali szkołę nie tylko dobrym słowem, ale i czynem. Odznaki ,,Przyjaciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach”, podziękowania i kwiaty otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły Wiesławy Traczyk, Przewodniczącej Rady Rodziców Iwony Zamorskiej i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Rafała Goli, wszyscy Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na czele z Przewodniczącym Łukaszem Izydorczykiem oraz obecni na koncercie przedstawiciele Organu Prowadzącego i Rady Powiatu, jak również najbardziej aktywni rodzice z kl. 0-III.

Po wspólnym koncertowaniu i licznych podziękowaniach przyszedł czas na słodki poczęstunek. Wszyscy przybyli na koncert mogli zająć miejsca przy stołach zastawionych pysznym ciastem, przygotowanym przez rodziców naszych uczniów.  
Piękny koncert ,,Dla Niepodległej”w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach miał charakter integrujący, który łączy społeczność lokalną wokół tego,co najważniejsze: pamięci o naszych bohaterskich przodkach, którzy walczyli i ginęli za wolność naszej Ojczyzny.