UWAGA ROLNICY410

Burmistrz Nowogrodźca informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych  z rolnictwa.

W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy Gminy Nowogrodziec) zainteresowani usunięciem w 2019/2020 roku odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folie rolnicze, sznurki i siatki do owijania balotów, opakowania po nawozach typu big bag powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec zgłoszenie chęci udziału w programie, w terminie do dnia 30 listopada  2019 roku, do godziny 15:30. Wzór wniosku można pobrać w tutejszym Urzędzie pokój nr 3.

Złożenie zgłoszenia chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ani przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nowogrodziec dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do wyznaczonego miejsca w Nowogrodźcu.

                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca 

                                                                                                                                                                                                                              Robert Relich